До обов'язків, які лежать на батьках відноситься збереження здоров'я дитини, а також навчити її догляду за ротовою порожниною.