Як укласти контракт на проходження служби у ЗСУ під час війни: які умови і грошове забезпечення


Як укласти контракт на проходження служби у ЗСУ під час війни: які умови і грошове забезпечення

Особливості служби за контрактом під час воєнного стану

Все, що треба знати про військову службу за контрактом в умовах воєнного стану.

Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого, проте багато українців та іноземців вступають до війська за контрактом. 

Про особливості служби за контрактом під час війни повідомляє платформа ветерана “Черкаський вимір”.

Види контрактів      

3 громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладаються:

 • Контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України — письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби;
 • Контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти — письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби (навчання).
 • Критерії відбору кандидатів на військову службу за контрактом 

  1. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються: 

  • особи, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили військової служби; 
  • резервісти та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу; 
  • військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації;
  • вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу становить від 18 до 45 років (в особливий період — до 60 років). 

  2. Граничний вік перебування на військовій службі:

  • для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 45 років;
  • для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 50 років;
  • для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 55 років;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу — до 60 років.

  3. Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є: 

  • стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору; 
  • фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата; 
  • базова загальна освіта та вища освіта; 
  • мотивація до військової служби; 
  • рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей. 

  4. Строки військової служби для осіб рядового, сержантського і старшинського складу 

  Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: 

  • для осіб рядового складу — 3 роки; 
  • для осіб сержантського і старшинського складу — від 3 до 5 років. 

  З військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців (звільнилися під час дії особливого періоду), може укладатися контракт на 6 місяців.

  5. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом: 

  • для військовослужбовців, які проходять службу на посадах рядового складу — на 3 роки; 
  • для військовослужбовців, які проходять службу на посадах сержантського і старшинського складу — на строк від 3 до 5 років. 

  Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але на більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. 

  Для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки:

  • з моменту оголошення мобілізації — протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України;
  • з моменту введення воєнного стану — до оголошення демобілізації;

  Для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України за їх власним бажанням дія контракту продовжується понад встановлені строки у випадку з моменту оголошення мобілізації, з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації.

  6. Не допускають прийняття на військову службу за контрактом кандидати, які: 

  • не мають базової середньої освіти; 
  • закінчили спеціалізований навчальний заклад для осіб з психічними розладами;
  • неодноразово засуджені або мають не зняту (не погашену) судимість за вчинення злочину; 
  • були засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини (стаття 12 Кримінального кодексу України); 
  • непридатні за станом здоров’я; 
  • алко- та наркозалежні; 
  • мають низькі морально-ділові якості.

  Основні соціальні та матеріальні пільги і гарантії 

  Основні соціальні та матеріальні пільги і гарантії, які передбачені законодавством України: 

 • збереження пенсії на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації; 
 • вищий розмір пенсійного забезпечення (ніж у цивільному секторі) та можливість його отримання за вислугою років (незалежно від віку); 
 • виплати органами місцевого самоврядування щорічної соціальної допомоги учасникам бойових дій (за наявності посвідчення учасника бойових дій); 
 • надання статусу учасника бойових дій (у разі виконання завдань в операції Об’єднаних сил), та отримання належних цьому статусу пільг; 
 • безкоштовне забезпечення речовим майном; 
 • харчування за рахунок держави (в пунктах постійної дислокації військових частин — обіди, а під час польових виходів, навчань або виконання завдань в операції Об’єднаних сил — триразове); 
 • безкоштовне медичне обслуговування для військовослужбовців у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України (для членів сімей військовослужбовців 50% вартості); 
 • можливість отримання вищої освіти у військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти: 
  • за денною формою навчання — для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу; 
  • за заочною формою навчання після продовження служби за новим контрактом — для здобуття базової вищої освіти і перспективи призначення на вищі посади; 
 • можливість отримання базової або повної вищої освіти за вечірньою, заочною, дистанційною формами навчання у закладах вищої освіти після продовження військової служби за новим контрактом; 
 • можливість безкоштовного вивчення іноземної мови (особам, які перебувають в резерві для просування по службі); 
 • щорічна основна відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірах грошового забезпечення (виплата грошового забезпечення зберігається під час відпустки); 
 • грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірах, що не перевищують грошового забезпечення; 
 • відпустка за сімейними обставинами терміном до 10 діб (зі збереженням грошового забезпечення); 
 • участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки.
 • Проведення ВЛК медичного огляду кандидатів на військову службу за контрактом 

  У військово-лікарських комісіях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та гарнізонних військово-лікарських комісіях на кожного кандидата заводиться Картка обстеження та медичного огляду з кольоровою фотокарткою 3х4 см без головного убору, яка скріплюється гербовою печаткою територіального центру комплектування та соціальної підтримки або закладу охорони здоров’я. 

  Кожний кандидат особисто заповнює пункт 11 Картки обстеження та медичного огляду (“Інформація щодо стану мого здоров’я надано мною в повному обсязі. Попереджений про надання неповної та недостовірної інформації” та закріплює цей запис особистим підписом). 

  Перед оглядом усім кандидатам на військову службу за контрактом проводиться: 

  • загальний аналіз крові; 
  • загальний аналіз сечі; 
  • біохімічний аналіз крові (цукор, білірубін, АЛТ); 
  • серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ); 
  • антиген до вірусу гепатиту “В” (НВsAg); 
  • антитіла до вірусу гепатиту “С” (anti-HCV); 
  • реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); 
  • визначається група крові та резус-належності; 
  • проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки; 
  • електрокардіограма (ЕКГ); 
  • а за медичними показниками й інші дослідження. 

  Грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом 

  Розмір грошового забезпечення військовослужбовців за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу залежить від:

  • посади;
  • військового звання;
  • тривалості, інтенсивності й умов військової служби;
  • кваліфікації.

  Можуть застосовуватися надбавки за особливості проходження служби, режим секретності. Доплати для військовослужбовців також передбачені за науковий ступінь, вчене, почесне чи спортивне звання.

  Щомісячне грошове забезпечення: мінімальна сума — 20 тис. грн

  • за укладання першого контракту встановлено одноразову грошову винагороду військовослужбовцям в таких розмірах: рядовим — 8, сержантам (старшинам) — 9 розмірів прожиткових мінімумів;
  • додаткова винагорода — надбавки, встановлені на період воєнного стану становить 30, 50 і 100 тис. грн.

  30 тис.грн — отримують військовослужбовці, які виконують завдання:

  • у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача Збройних сил України, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, які здійснюють управління чинними угрупованнями військ;
  • з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури;
  • із забезпечення наявних угруповань військ в районах ведення бойових дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями.

  50 тис. грн — отримуватимуть військовослужбовці, які виконують бойові завдання в складі органів військового управління, що керують підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення. Перелік таких органів затверджується Головнокомандувачем або Генеральним штабом Збройних  Сил України.

  100 тис. грн — отримуватимуть військовослужбовці, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення з противником. Те ж стосується і сімей полонених та зниклих безвісти — виплати в 100 тис. грн для них також зберігаються. 

  100 тис. грн також отримуватимуть за час виконання бойових завдань:

  • військовослужбовці ракетних військ і артилерії;
  • льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
  • моряки;
  • військові медики (у 2023 їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, які матимуть винагороду 100 тис. грн щомісяця);
  • зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

  У разі отримання поранення військовослужбовець отримуватиме винагороду у 100 тис. грн протягом усього часу лікування.

  Крім того виплачується компенсація за піднайом житла для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

  Визначення рівня фізичної підготовки кандидата на військову службу за контрактом      

  До складання заліків з визначення рівня фізичної підготовки допускаються кандидати, які пройшли медичний огляд і мають позитивний висновок військово-лікарської комісії щодо придатності до проходження військової служби за контрактом. 

  Перевірка кандидатів здійснюється у спортивній формі одягу з нагрудними номерами за нормативами, встановленими для визначення фізичної підготовленості за відповідними віковими групами. 

  Усі вправи, які призначені для перевірки рівня фізичної підготовленості, виконуються, як правило, упродовж одного дня в такій послідовності: на швидкість, силу та витривалість. За рішенням особи, яка проводить перевірку за наявності об’єктивних причин, послідовність виконання вправ може бути замінена. 

  Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (зрив зі снаряду, падіння тощо) особа, яка перевіряє, може дозволити другу спробу. Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється. 

  Рівень розвитку кожної фізичної якості перевіряється не більш ніж з однієї вправи. 

  Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової служби за контрактом проводиться за трьома вправами: 

  • чоловіки до 40 років — підтягування на перекладині, біг на 100 м, біг на 3 км; 
  • чоловіки 40 років і старші та жінки усіх вікових груп — згинання та розгинання рук в упорі лежачи, згинання та розгинання тулубу, біг на 1 км.

  Оцінювання виконання фізичних вправ проводиться за сумою балів, які нараховуються з урахуванням віку та статі відповідно до таблиць. 

  Оцінка фізичної придатності визначається за бальним еквівалентом з урахуванням віку. Кандидати, які за результатами перевірки отримали оцінку “незадовільно” до подальших заходів відбору не допускаються. Такі особи мають право на перездачу не раніше ніж через місяць після здачі відповідних нормативів.    

  Чим відрізняється служба за контрактом від мобілізації 

  Міністерство України у відповіді на запит Арміяinform повідомило, що в першу чергу у військовослужбовців різні терміни служби. Так, у контрактників служба закінчується в термін, зазначений в контракті, або після оголошення рішення про демобілізацію.

  Водночас у мобілізованих служба закінчується в терміни, визначені указом президента України.

  Крім того, контрактників можуть відрядити до держорганів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань, які відповідають інтересам оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

  tsn.ua